ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA – SOZ

Do všech námi dodávaných obloukových a bodových světlíků je možno namontovat zařízení pro odvod kouře a tepla (dle zkratek SOZ, ZOKT, ZOTK, OTK, RWA, SHE, ZODT), které máme certifikované dle EN 12101-2:2003. Vyrábíme a dodáváme ve verzi elektrické (24 / 48 V) nebo pneumatické. Jelikož se jedná o složitý systém vyhrazeného požárního zařízení, rádi Vám tento systém navrhneme a doporučíme nejoptimálnější řešení jak z hlediska legislativního, tak z hlediska uživatelského.

Základní funkce zařízení pro odvod kouře a tepla:

 • Odvedení zplodin hoření (snížení teploty) a tím usnadnění evakuace osob z dotčeného objektu a zjednodušení zásahu hasičům.
 • Snížení škody způsobené požárem, jelikož přisávaný studený vzduch snižuje riziko rozšíření ohně a udržuje chladnější prostor kolem ohniska požáru a tím umožňuje hasičskému sboru se rychleji přiblížit k ohnisku požáru a přesněji provádět zásah k jeho uhašení.
 • Snížení teploty pod stropem haly, čímž se snižuje riziko zborcení nosné konstrukce objektu.

 

Provedení a výhody

 • Elektrický:
  • 24 V/ 48 V stejnosměrný proud
  • 230 V pro napájení systému a záložních zdrojů (záloha pro SOZ na 72 hod.)
  • Velkou výhodou je automatická kombinace denního větrání a zařízení pro odvod kouře a tepla.
 • Pneumatický:
  • Primárně pro zařízení pro odvod kouře a tepla
  • Možnost kombinace pneumatického systému s elektrickým pohonem pro denní větrání

VIDEO: ZOKT z chráněné únikové cesty (CHÚC)

Play Video

SOZ – Bodové světlíky

Skylux® 160° CE LM - Elektrický


Otvíravý bodový světlík jako zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ) s možností denního větrání
 • Úhel otevření světlíku 160°
 • Čtvercový, obdélníkový nebo kruhový tvar
 • Elektrický pohon pro otevření / zavření SOZ je napájen 24 / 48 V stejnosměrným proudem
 • V základní verzi je zavření SOZ klapky z místa umístění ovládací skříňky SOZ - např. při planém poplachu není třeba vylézt na střechu klapku zavírat ručně
 • Denní větrání je automaticky součástí zařízení SOZ
 • Prostup tepla dle zvoleného systému zasklení, a to až do Ug = 0,9 W/m2K
 • Možnost zvýšení hodnoty aerodynamické volné plochy pomocí spoilerů
 • Certifikát dle normy EN 12101-2:2003 – jako zařízení pro odvod kouře a tepla

Skylux® 160° CE PM - Pneumatický


Otvíravý bodový světlík jako zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ) s možností denního větrání
 • Úhel otevření světlíku 160°
 • Čtvercový, obdélníkový nebo kruhový tvar
 • Pneumatický pohon pro otevření - případné zavření jako dvojčinný systém - SOZ je napájen stlačeným mediem (nejčastěji CO2) pomocí pneumatického rozvodu.
 • Je možno rozšířit SOZ klapky o pneumatické nebo elektrické denní větrání
 • Prostup tepla dle zvoleného systému zasklení, a to až do Ug = 0,9 W/m2K
 • Možnost zvýšení hodnoty aerodynamické volné plochy pomocí spoilerů
 • Certifikát dle normy EN 12101-2:2003 – jako zařízení pro odvod kouře a tepla

Pro správný výběr a dimenzováno zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ, ZOKT, ZOTK, OTK, RWA, SHE) jako vyhrazeného požárního zařízení, prosím kontaktujte nás

SOZ – Pásové světlíky

Cintramax® CE


Otvíravé křídlo do pásových obloukových světlíků jako zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ) s možností denního větrání
 • Křídlo se vysouvá na horu na dvou nůžkových mechanizmech
 • Systém pracuje na principu konvekce teplého vzduchu tzv. Venturiho efekt
 • Pro obloukové světlíky CINTRALUX® ALU a CINTRALUX® PRV: s rozponem do 4,0 m při délce křídla 2,0 m (do 8 m2) // s rozponem do 3,0 m při délce křídla 3,0 m (do 9 m2)
 • Prostup tepla dle zvoleného systému světlíku, a to až do Ug = 0,9 W/m2K
 • Elektrický pohon pro otevření / zavření SOZ je napájen 24 / 48 V stejnosměrným proudem
 • V základní verzi je zavření SOZ klapky z místa umístění ovládací skříňky SOZ - např. při planém poplachu není třeba vylézt na střechu klapku zavírat ručně
 • Denní větrání je automaticky součástí zařízení SOZ
 • Nabízí se i ve verzi s pneumatickým pohonem SOZ
 • Certifikát dle normy EN 12101-2:2003 – jako zařízení pro odvod kouře a tepla

Monoflap® CE


Otvíravé křídlo do pásových obloukových světlíků jako zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ) s možností denního větrání
 • Křídlo je na jedné straně na pantech a otvírá se pomocí SOZ mechanismu (úhel otevření až 160°)
 • Pro obloukové světlíky CINTRALUX® ALU
 • Prostup tepla dle zvoleného systému světlíku, a to až do Ug = 1,4 W/m2K
 • Elektrický pohon pro otevření / zavření SOZ je napájen 24 / 48 V stejnosměrným proudem
 • V základní verzi je zavření SOZ klapky z místa umístění ovládací skříňky SOZ - např. při planém poplachu není třeba vylézt na střechu klapku zavírat ručně
 • Jednoduše je možno rozšířit SOZ klapky o denní větrání
 • Nabízí se i ve verzi s pneumatickým pohonem SOZ
 • Certifikát dle normy EN 12101-2:2003 – jako zařízení pro odvod kouře a tepla

Pro správný výběr a dimenzováno zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ, ZOKT, ZOTK, OTK, RWA, SHE) jako vyhrazeného požárního zařízení, prosím kontaktujte nás

Kontaktujte nás pro více informací